Hyresvilkor

hyresvilkor

Beställning och betalning
Efter utförd beställning översändes en bokningsbekräftelse via e-mail eller brev.
Hyresavgiften skall betalas omgående till vårt bankgiro såvida betalning inte sker kontant på plats enligt överenskommelse.
Beställningen är bindande efter det att hyrestagaren erlagt den angivna hyresavgiften eller avtal stiftats

Pris och prisändringar
I priset ingår hela hyreskostnaden för produkten/produkterna som finns angivet i beskrivningen på den angivna produkt/personal eller förmedlade föremål som önskas hyras.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd kan tecknas, detta träder i kraft vid din eller någon utav dina närståendes sjukdom eller skada, eller annan allvarlig omständighet som gör att du måste avboka.

Pris för avbeställningsskyddet är 150 kr per produkt.
För att gälla, ska avbeställningsskyddet tecknas vid bokningen.
Avbeställningsskyddet ger, när det träder i kraft, samtliga erlagda avgifter i retur, förutom kostnaden för avbeställningsskyddet.
Vid åberopande av sjukdom ska läkarintyg uppvisas.
Detta gäller även vid annan allvarlig omständighet.
Om så ej sker träder avbeställningsskyddet ej i kraft.

Avbeställningsavgift.
Vi informera er om att en avbeställningsavift på 150:- dras av innan resterande pengar betalas tillbaka om
avbokning sker efter skrivet hyresavtal.

Är det billigare att hyra via Söder?
Att hyra produkter via oss kostar alltid mindre än hos våra konkurrenter om inte detta vore fallet åberopas konkurrentens pris. Vi arbetar som en agentur när det gäller personal, vilket gör att vi istället får vår inkomst via en del av deras arvodet. Våra produkter som är tillgängliga för uthyrning äger vi själva, vilket innebär att ni inte betalar någon mellanhand på utrustningen. På så sätt slipper du en onödigt extra utgift.